KANODA 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU

16.09.2017

DURGUNSU KANO 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU / SAKARYA


Türkiye Kano Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan “Durgunsu Kano 1.Kademe Antrenör Kursu’nun ”20 - 29 Eylül 2017 tarihleri arasında Sakarya'da yapılması planlanmaktadır.

 

Antrenörlük kursuna son başvuru tarihi 18 Eylül Pazartesi günüsaat 12:00’a kadardır.

 

Adayların bu tarihe kadar aşağıda bulunan EK-1 başvuru formunu ve federasyon hesabına yatırılacak olan  200,00TL tutarındaki banka dekontunu ismailbaskan@turkaf.org.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Kurs ücreti 150TL ve belge ücreti 50TL olmak üzere Toplam 200TL’nin Federasyon hesabına yatırıldığına dair banka dekontu açıklamasına “Sakarya1.Kademe Antrenörlük Kurs Ücreti”yazılmalıdır.

 

Türkiye Kano Federasyonu

Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi

Hesap No : 7116298397

IBAN No : TR10 0006 2000 7110 0006 2983 97

 

 

1.Kademe Yardımcı Antrenör kursuna katılabilmek için gerekli şartlar;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.(Bütün Kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz).

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariçolmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlübulunmamak.

d) Yüzme Biliyor Olmak

e) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.

f) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı resmi gazetede yayımlanan Spor Genel MüdürlüğüAmatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla;bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

Antrenör kursuna katılabilmek için istenen belgeler;

1.İki Adet vesikalık fotoğraf (orijinal olacak)

2.Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (SGM ilgili birimler, GHSİM, çalıştığı resmi kurumlar veya noter tarafından tasdik edilecektir.) (ıslak imzalı)

3.Adli sicil kaydı sorgulaması (aslı)

4.Sağlık kuruluşlarından alınacak Sağlık Raporu (aslı)

5.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden ceza almadığına dair yazı (aslı)

6.Yüzme Bildiğine dair taahhütname (Ek-2)

7.Nüfus cüzdanı fotokopisi

8.Kurs ücretini ödediğine dair banka dekontu.

  

EK-1 Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

EK-2 Yüzme Bildiğine Dair Taahhütname için TIKLAYINIZ