SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI MÜLAKAT İLANI

30.04.2019
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI MÜLAKAT İLANI
4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11 - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında 3243 işçi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilana çıkılmış ve KPSS puan şartı aranmayacağı ilanda belirtilen meslek kolları için 27 Şubat 2019 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmış olup, kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar asıl ve yedek olarak belirlenmiştir.
Asıl adaylar ile KPSS puan şartı aranan meslek kollarında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar, 04 - 15 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin istenilen belgeleri teslim etmişlerdir. 04 - 15 Mart 2019 tarihleri arasında istenilen belgeleri İl Müdürlüğümüze teslim etmeyen asıl adaylar ile eksik ve ilanda geçen hükümlere göre geçersiz sayılacak evrak teslim eden asıl adaylar İl Sınav Kurulunca elenmiş olup, elenen asıl aday sayısınca yedek adaylardan evrak istenmiştir. Yedek adaylardan alınan evraklar sonrası mülakata katılmaya hak kazanan aday listesi oluşturulmuş ve ekte ilana sunulmuştur. 
Mülakata katılmaya hak kazanan adayların mülakatları 7 – 9 Mayıs 2019 tarihleri arasında ekli tabloda belirtildiği üzere meslek gruplarına göre yapılacak olup, her meslek grubunun kendi gün ve saatinde İstiklal Mahallesi Safrancık Sokak 8/A Serdivan adresinde bulunan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdari Binasında (Eski KYK Hizmet Binası) bulunması gerekmektedir. Mülakata katılmayan adayların mazeretleri kabul edilmeyecek ve haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
İlgililere ilanen duyurulur.

İlan.docx

Elenenlerin Listesi.xlsx

Mülakata Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi.xlsx

sakarya il müdürlüğü mülakat tarihleri.xlsx