ÖZEL ÖĞRETİM KURULLARINDA ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLER

28.01.2021

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ile, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı  Özel  Öğretim  Kurumları  Yönetmeliği  ekinde  yer  alan  "Ek-7  Özel  Öğretim
Kurumlarında  Ücretsiz  Okuyacak  Öğrenci  ve  Kursiyer  Formu"  ve  "Ek-8  Özel  Öğretim
Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Başvuruları Değerlendirme Formu"nda
değişiklik yapılmış olup,  Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen kriterler dahilinde olimpik veya paralimpik branşlarda ulusal veya uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiği Gençlik ve Spor  Bakanlığınca  belgelendirilen  sporcuların  da  yapılan  puanlama  ve  değerlendirme sonucunda özel öğretim kurumlarından ücretsiz faydalanabilmeleri imkanı getirilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile, "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Başvuruları Değerlendirme Formu" kapsamında; Ulusal  spor  faaliyetlerinde  dereceye  girenlerden  altın  madalya  alanlara  +20  puan, gümüş madalya alanlara +15 puan, bronz madalya alanlara +10 puan,   Avrupa  Gençlik  Olimpik  Festivali  (EYOF)  ile  Dünya  Gençlik  Olimpiyatlarında dereceye  girenlerden  altın  madalya  alanlara  +30  puan,  gümüş  madalya  alanlara  +20 puan, bronz madalya alanlara +15 puan, Dünya  ve Avrupa  Şampiyonalarında  dereceye  girenlerden  altın madalya  alanlara  +50 puan, gümüş madalya alanlara +40 puan, bronz madalya alanlara +30 puan, verilmektedir.          Olimpik  veya  paralimpik  branşlarda  tüm  yaş  kategorilerinde  federasyon  başkanlıklarınca düzenlenen  Dünya  ve  Avrupa  Şampiyonaları,  Avrupa  Gençlik  Olimpik  Festivali  (EYOF), Dünya Gençlik Olimpiyatları, ulusal spor faaliyetlerinde ise ekli listede belirtilen spor dalı ve yaş  kategorilerinde  önem  sırasına  göre  olimpik  ve  paralimpik  branşlarda  federasyon başkanlıklarınca  düzenlenen  Türkiye  Şampiyonaları  ile  en  üst  ligler,  Bakanlığımız  Spor Hizmetleri  Genel Müdürlüğü tarafından  düzenlenen  Okul  Sporları  Türkiye Birincilikleri  ve ANALİG Türkiye Birinciliklerinde son 4 yıl içerisinde dereceye girerek altın, gümüş ve bronz madalya  alan  sporcuların  söz  konusu  düzenlemeden  faydalanması  uygun  görülmüştür.

İl  müdürlüklerine  konuyla  ilgili  yapılan  başvurular,  gerektiğinde  ilgili  spor federasyonları ile koordinasyon sağlanmak suretiyle il müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon  tarafından  değerlendirilecek  ve  talepte  bulunanlara  özel  öğretim  kurumlarına yönlendirmeler konusunda yardımcı olunacaktır.

/Public/Edit/images/IM/69/ÖZEL OKULLARA BURSLULUK BAŞVURU KRİTERLERİ/OZEL_OKULLARA_BURSLU_BASVURU_KRITERLERI+(2).xlsx

oli·mpi·k ve parali·mpi·k spor dallarinda özel okullara bursluluk başvurusu yapilabi·lecek ulusal spor faali·yetleri· li·stesi: OZEL_OKULLARA_BURSLU_BASVURU_KRITERLERI+(2).xlsx