Gençlerden Ecdada Mektup 1919

‘Gençlerden Ecdada Mektup 1919’ Yarışması’na 13-29 yaş aralığındaki (13’ünden gün almış, 29 yaşını tamamlamamış) tüm gençler katılabilir.

6 ŞUBAT 2019 / Sinan KOLCU
Yarışma Konusu ve Kategorisi
Yarışmanın konusu; Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’dan başlatmış olduğu Milli Mücadele dönemini kapsamaktadır. Bu doğrultuda yarışmada yazılacak mektupların konuları: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi ve Milli-Mücadele dönemi, olmak zorundadır. 
Yarışma; 13-17/18-21/22-29 yaş kategorilerinde (3 farklı kategoride) düzenlenecektir.
Katılım Şartları
* Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilir (her yarışmacının bir kez katılma hakkı vardır). 
* Yazılacak mektuplar her yönüyle ‘özgün’ olmak zorundadır. Mektupların daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması gerekmektedir. Mektubun tamamı ya da bir bölümü herhangi bir basın-yayın organı veya mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış olmayacaktır. 
* Katılımcıların, yarışmaya gönderecekleri eserlerin alıntı veya kopya olmadığına, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerine ilişkin ‘doğruluk beyanı’ ile yazdıkları mektupla ilgili her türlü haklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrettiklerini ifade eden ‘muvafakatname’yi elektronik ortamda onaylamaları gerekmektedir. Onaylamayan adayların mektup yazmasına müsaade edilmeyecektir.

Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışması
Değerlendirme Formu 
Yarışma Amacının Özümsenmesi ve İçtenlik
Mektubun yarışma amacına uygun olup olmadığı, amacının doğru bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığı, yarışmacının duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ortaya koyup koymadığı
%60
60 Puan 
Dilbilgisi, Türkçeyi Kullanma ve Sadelik
Kelime hataları, anlatım bozukluğu, uygunsuz benzetme ve ifadelerin bulunup bulunmadığı ve yazının akıcı bir dille anlatılıp anlatılmadığı, mektup formatına uygun olup olmadığı, yarışma konusuyla ilgili gereksiz detay ve açıklamalara yer verilip verilmediği
%40
40 Puan
TOPLAM PUAN
Yarışma Başvurusu
‘Gençlerden Ecdada Mektup 1919’ Yarışması’na 13-29 yaş aralığındaki (13’ünden gün almış, 29 yaşını tamamlamamış) tüm gençler katılabilir. 
Yarışmaya katılacaklar 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle E-Genç portalından mektup yazabilecektir. 
Mektup yazmak için tıklayınız
Yarışma Takvimi
* 1 Ocak-31 Mart 2019 tarihleri arasında katılımcılar mektup yazabilecek olup bu tarihler aynı zamanda yarışma duyurusunun yapılacağı tarihi kapsar. 
* 10 Nisan 2019 tarihinde gençlik ve spor il müdürlükleri, il sonuçları açıklanacaktır. 
* 30 Nisan 2019 tarihinde Genel Müdürlük Türkiye derecesi sonuçlarını açıklayacaktır.
Özel Esaslar
* Yarışma kapsamında yazılan mektupların alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiği tespit edilmesi durumunda eserler, 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince komisyon üyeleri tarafından iptal edilir. 
* Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödül alan ve almayan tüm mektupların afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır. 
* Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar bile dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir. 
* Mektuplarda; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçı söylemlere, argo veya küfür içerikli ifadelere, müstehcen bir söze, siyasi içerik ve siyasi eleştiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı övüp/eleştirmeye, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yer verilemez. 
* Yarışmaya katılanlar ‘Gençlerden Ecdada Mektup 1919 Yarışması’ uygulama talimatnamesinde belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.
Ödüller
Katıldığı ilde yapılan değerlendirmede ilk 3’e girme başarısı gösteren gençlere İl Müdürlükleri tarafından uygun görülen bir ödül verilecektir. 
Genel Müdürlüğün yaptığı değerlendirmede (Türkiye Derecesi); 
*18-21/22-29 yaş kategorisi birincileri yurtdışı kültür gezisi, 
*13-17 yaş kategorisi birincisi ultrabook bilgisayar, 
*13-17/18-21/22-29 yaş kategorisi ikincileri dizüstü bilgisayar 
*13-17/18-21/22-29 yaş kategorisi üçüncüleri akıllı telefon ile ödüllendirilecektir.

İletişim
http://www.gsb.gov.tr/ Telefon : 0312 596 60 00 | 444 0 472 (Çağrı Merkezi) Tayfun GÖZLÜGÖL: 6204 Ozan URUÇ: 6176