SPOR TESİSLERİNDEKİ BÜFELERİN KİRAYA VERİLMESİ

22.01.2024

         T.C.

SAKARYA VALİLİĞİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

İHALE İLAN DUYURUSU

 

Aşağıda Belirtilen İl Müdürlüğümüz Tesislerine ait büfe yerleri aşağıda belirtilen şartlarda 1 (Bir) yıllık süre için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. ve müteakip maddelerine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

     Kiraya Verilecek Yer        : ATATÜRK SPOR SALONU BÜFESİ

Evrak Teslim Tarihi         : 06/02/2024 saat 10.30’ a kadar

İhale Günü                       : 06/02/2024 Salı Günü 11.00’da

İhale Saati ve Yeri : İstİklal Mah. Safrancık Sokak No: 8/A Serdivan/SAKARYA

Muhammen Bedel : 24.000,00 TL

 

     Kiraya Verilecek Yer        : RECEP TAYYİP ERDOĞAN SPOR KOMPLEKSİ  BÜFE VE        KAFETERYASI İLE AKYAZI BATAKKÖY FUTBOL SAHASI BÜFESİ

Evrak Teslim Tarihi         : 07/02/2024 saat 14.00’ a kadar

İhale Günü                       : 07/02/2024 Çarşamba Günü 14.30’da

İhale Saati ve Yeri : İstiklal Mah. Safrancık Sokak No: 8/A Serdivan/SAKARYA

Muhammen Bedel : 22.000,00 TL

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER:

TÜZEL KİŞİLİKLER             : 1-Ticaret Belgesi, 2-İmza Sirküleri, 3-Yetki Belgesi, 4-Geçici Teminat Bedeli Belgesi, 5-İhaleye Katılmak İstediğini Belirtir Dilekçe, 6-Şartname Alındı Belgesi, 7- İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı beyan, 8- Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına dair taahhütname.

GERÇEK KİŞİLER               : 1-İkametgah Belgesi, 2-Nüfus Cüzdanı Sureti, 3- 1 Adet Fotoğraf, 4-Geçici Teminat Bedeli Belgesi, 5- İhaleye Katılmak İstediğini Belirtir Dilekçe, 6-Şartname Alındı Belgesi, 7- İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı beyan, 8- Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına dair taahhütname. 9- Adli Sicil Belgesi ( Sabıka Kaydı )

  • İstenen Belgeler Son Üç (3) Ay Tasdikli Olmalıdır.
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereği, Komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  • ŞARTNAMELER, Katılmak İstenilen İhale İçin Şartname Alındı Bedeli İbaresi Belirtilerek, T.C. Ziraat Bankası Serdivan Şubesi TR30 0001 0020 9488 2502 8950 16 iban nolu Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hesabına 500,00 TL Yatırıldığına Dair Dekont İbrazı ile İstiklal Mah. Safrancık Sokak No: 8/A Serdivan/SAKARYA Adresindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ( İşletmeler Birimi ) Temin Edilir. İrtibat No: 0264 666 24 20 (Dahili 108)

 

İLAN OLUNUR.