Kulüp İşlemleri

Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği  SPOR_KULUPLERi_TESCiL_YONETMELiGi.doc
Sporda Ceza Almadığına Dair Belge Talep Dlk. Ör.      Sporda Ceza Almadığına Dair Belge Talep Dilekçe Örneği.doc
Sicil ve Lisans Yönetmeliği    SiCiL_LiSANS_YONETMELiGi.doc
Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Değerlendirme Formu NAKDİ YARDIM DEĞERLENDİRME FORMU YENİ.docx
Müsabaka Sonuç Bildirim Dilekçe Örneği Müsabaka Sonuç Bildirim Dilekçe Örneği.doc
Müsabaka Katılım İl Temsilciliği Dilekçe Örneği Müsabaka Katılım İl Temsilciliği Dilekçe Örneği.doc
Müsabaka Katılım Veli İzin Belgesi Müsabaka Katılım Veli İzin Belgesi.doc
Müsabaka Katılım Kulüp Dilekçe Örneği Müsabaka Katılım Kulüp Dilekçe Örneği.doc
Müsabaka Katılım Ferdi Sporcu Dilekçe Örneği Müsabaka Katılım Ferdi Sporcu Dilekçe Örneği.doc
İstifa Dilekçesi istifa.doc
Görevli Hakem Personel Listesi Dilekçe Örneği Görevli Hakem Personel Listesi Dilekçe Örneği.doc
Branşlara Göre Lisans Çıkartma ve Tescil Süreleri bransaragore.doc
Öğrenci Lisans Belgesi Formu lisansbelegesi2011.xls
Kulübünde Olmayan Branş İçin Lisans İzin Belgesi kulubunde-bransi-olmayan-ferdi-izin.xls
Spor Kulüpleri Bilgi Formu bilgiformu.xls

KAFİLE LİSTESİ 2018.docx

Tescil ve Vize İşlemleri
Kulüp ve Sporcularımızın Dikkatine
YENİ LİSANS İŞLEMLERİNDE GEREKLİ EVRAKLAR:
1.Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
2.Sağlık Raporu
3.Ferdi Sporcularda bir adet tescil fişi.
4. 18 Yaşından küçükler için veli izin belgesi
5. Sağlık raporu. Yandaki form, bilgisayarda doldurularak çıktı alınıp teslim edilecektir. tescil fişi-veli izin belgesi-sağlık raporu.xls
VİZE İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER
1.Sağlık raporu. 
2.Bir tane resim.
3.Eski lisans.
4.Eski lisansı yoksa Nüfus cüzdan fotokopisi (Tc.kimlik no’lu)
TRANSFER İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER
1.Yeni kulübü adına 1 adet tescil fişi. Yandaki form, bilgisayarda doldurularak çıktı alınıp teslim edilecektir. tescil fişi-veli izin belgesi-sağlık raporu.xls
2.İlişiksiz belgesi ve imza sirküleri. ilişiksiz belgesi.doc
3.Sağlık raporu.
4.Lisans için bir resim.
5.Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi T.C kimlik no’lu
SPOR KULÜBÜ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1.    Tüzük tamamı ( içerikte renk belirtilecek,tüzüğün faaliyet alanında sportif alanda faaliyet gösterir ibaresi yer alacak; dernekler il müd. Kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa ,eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklecek 
2.     Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) 
3.     Kulüp Bilgi Formu. 3 adet 
4.     Dilekçe (mühürlü ve imzalı) 
5.    Yönetim kurulu karar fotokopisi.
6.     Kuruluş bildirgesi
7.     Eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları adına kurulacak kulüpler için kurum izin yazısı
8.    Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolu )
NOT:  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı ruhsat fotokopisi de ekte olmalı. 
9.     Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenör belgesi (enaz 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi 
10.     Amblem (cd ) ve forma  (takım sporları için a4 sayfaya aktarılmış fotoğraf. mühürlü ve imzalı)
11.   Vergi numarası ve dairesi
12.  İhtisas spor kulüpleri için taahhüt ettiği branşlarda giderini karşılayacak gelire sahip olduğuna dair belge (A4 tasdikli)
13. Halkoyunları branşında tescil olacaklar için kulüp merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar için Emniyet Müdürlüğünden izin yazısı
14.Kulube ait mail adresi   
15.2 top kağıt, 2 adet yarım kapak dosya ve pritt
Tüm evraklardan 2' şer nüsha hazırlanıp iki dosya halinde sunulacak.
BRANŞ İLAVESİNDE; KULÜPLER
1.   Dilekçe  
2.   Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) 
3.   Yönetim kurulu kararı
4.   Antrenör belgesi  (antrenör belgesi enaz 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı)
5.   Tesis bilgisi(kira veya tapu fotokopisi)
6.    Kulüp Bilgi Formu.  (bilgisayarda doldurulacaktır.
7. Tescil anında verilmediyse, branş uygunsa şayet forma şekli (A4' e aktarılmış resim)
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ)
Yeni tüzük
Genel kurul tutanağı
Dilekçe
Renk değişikliğinde ise; ek olarak yeni forma rengi ve amblem
Kulüp Bilgi Formu.