Kulüp İşlemleri

 

SPOR KULÜPLERİ, ÜST KURUŞLARI VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİN DİKKATİNE

 

7464 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- (1) Spor kulüpleri ve üst kuruluşlar, 26/10/2024 tarihine kadar tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmekle yükümlüdür. Belirtilen süre içerisinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını Kanuna uygun hale getirmeyen spor kulüpleri ve üst kuruluşların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, 26/10/2024 tarihine kadar bu Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi haline gelmekle yükümlüdür. Belirtilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen anonim şirketler spor faaliyetlerine katılamaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetinde bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan müessese kulüpleri, 26/10/2024 tarihine kadar bu Kanunda öngörülen şartları yerine getirerek tescillerini yaptırır. Belirtilen süre içerisinde uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.”.

7405 sayılı Kanuna eklenen ve yukarıda yer verilen geçici 4 üncü madde ile spor kulüpleri, spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, spor faaliyetinde bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan müessese kulüpleri ile üst kuruluşlar için 7405 sayılı Kanun ile getirilen uyum süresinin son tarihi 26/10/2024 tarihine uzatılmıştır. Bu konuda Bakanlığımıza süre uzatımı hususunda yetki verilmemiş olup, ilgili sürenin uzatılması söz konusu olmayacaktır.

 

 

NOT: Kulüp işlemleri ile ilgili işlemlerde güncellemeler olabilir.

 

 

YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ

  * GENEL AÇIKLAMA

*YENİ KURULAN SPOR KULÜBÜ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi

2- Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi

3- Spor Kulübü Tüzüğü

4- Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname ve Spor Ceza Taahhütnamesi

5- Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

6- Adres Beyanı (kulübün on rakamlı UAVT adres kodu)

7- Spor kulubünün kuruluşu il müdürlüğü tarafından onaylandıkdan sonra yapılacak işlemler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER

SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇEN SPOR KULÜPLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi

2- Spor Kulübü Tüzüğü

3-Divan Tutanağı Örneği

4- Hazirun Listesi Örneği

5- Genel kurul sonuç bildirim formu

6-Yönetim Kurulu Karar Örneği

 7-Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname ve Spor Ceza Taahhütnamesi

8- Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

 

9- Adres Beyanı (kulübün on rakamlı UAVT adres kodu)

 10-Üye Değişiklik Bildirimi 

 

SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ

1-Spor Dalı Tescil Dilekçesi

2- Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

3-Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi

4- Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri

5-  En Az 2.Kademe Antrenörlük Belgesi Fotokopisi

6- Spor Dalının Özelliğine Göre İlgili Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Belgeler

 

 

SPOR KULUBÜ TASFİYE İŞLEMLERİ

 

1-Dilekçe

2.Yönetim Kurulu Karar Örneği

3.Divan Tutanağı Örneği

4. Hazirun Listesi Örneği

5.Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu Örneği

6. Tasfiye Tutanağı Örneği 

SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI

*7405 SAYILI SPOR KULÜPLERI VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU

*SPOR KULÜPLERI VE SPOR ANONIM ŞIRKETLERI TESCIL YÖNETMELIĞI

EK DOSYALARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

* SPOR KULÜPLERİNİN BİRLEŞMESİ VE MAL VARLIĞI DEVRİ YAPMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

* SPOR KULÜPLERI TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

*SPOR KULÜPLERİNİN GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

*SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN ASGARİ İÇERİĞİ, ORTAKLIK YAPISI, PAY SAHİPLİĞİ, SERMAYESİ VE ORGANLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ


     NOT :  DETAYLI BİLGİ İÇİN : 0264 666 24 20
DAHİLİ 112 TUŞLAYARAK "SİCİL LİSANS ve SPOR KULUPLERİ" BİRİMİ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.