Kulüp İşlemleri

 

SPOR KULÜPLERİ, ÜST KURUŞLARI VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİN DİKKATİNE

  • 26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanunu kapsamında nevi spor kulübü olan dernekler, dernekler statüsünden çıkarılarak Spor Kulübü-Spor Anonim Şirketi statüsüne geçirilmiştir.
  • Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren derneklerle de tescili olan spor kulüplerin 3 ay içinde fiziki ve elektronik devir teslim işlemleri yapılarak Bakanlığımız uhdesine geçirilmiştir.
  • Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonların Kanunun; Geçici Maddenin 1 (5) inci bendinde “ Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hali getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.”  Bu kapsamda ilimizdeki tüm spor kulüpleri , üst kuruluşlar ve Spor Anonim Şirketleri tüzük, idare ve mali yapılarını bu kanuna uygun hale getirmeleri zorunludur. 
  • İlimizde faaliyet gösteren Spor Kulüpleri-Spor Anonim Şirketleri ve Üst kuruşların bundan sonraki iş ve işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütüleceği, işlemlerin planlı, kontrollü ve sağlıklı yürütülmesi için, Kulüp Tescili, İsim değişikliği ve kulüp işlemleri ile ilgili diğer işlemlerin ekte gönderilen evrakların dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

 

NOT: Kulüp işlemleri ile ilgili işlemlerde güncellemeler olabilir.

 

 

YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ

  * GENEL AÇIKLAMA

*YENİ KURULAN SPOR KULÜBÜ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi

2- Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi

3- Spor Kulübü Tüzüğü

4- Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname ve Spor Ceza Taahhütnamesi

5- Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

6- Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)

7- Adres Beyanı (kulübün on rakamlı UAVT adres kodu)

8- Spor kulübü için belirlenen amblem (jpg formatında sakarya.sicillisans@gsb.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER

*SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇEN SPOR KULÜPLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi

2- Spor Kulübü Tüzüğü

3-Divan Tutanağı Örneği

4- Hazirun Listesi Örneği

5- Genel kurul sonuç bildirim formu

6-Yönetim Kurulu Karar Örneği

 7-Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname ve Spor Ceza Taahhütnamesi

8- Adli Sicil Kaydı (e-devlet)

9- Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet).docx

10- Adres Beyanı (kulübün on rakamlı UAVT adres kodu)

11- Spor kulübü için belirlenen amblem (jpg formatında sakarya.sicillisans@gsb.gov.tr

 12-Üye Değişiklik Bildirimi 

 

SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ

1- Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

2- Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin 2.Kademe Antrenörlük Belgesi Fotokopisi

3- Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi

4- Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri

5- Spor Dalının Özelliğine Göre İlgili Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Belgeler

 

 

SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI

*7405 SAYILI SPOR KULÜPLERI VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU

*SPOR KULÜPLERI VE SPOR ANONIM ŞIRKETLERI TESCIL YÖNETMELIĞI

* SPOR KULÜPLERİNİN BİRLEŞMESİ VE MAL VARLIĞI DEVRİ YAPMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

* SPOR KULÜPLERI TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

*SPOR KULÜPLERİNİN GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

*SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN ASGARİ İÇERİĞİ, ORTAKLIK YAPISI, PAY SAHİPLİĞİ, SERMAYESİ VE ORGANLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ


                        NAKDİ YARDIM TALEBİ

Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır.

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda Yer Alan Bilgiler, Kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca Kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl Müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.

Not;